Dagordning

Skapa dagordningen för mötet. Använd en mall för att skapa dagordningen så slipper ni göra jobbet från början varje gång.


Läs mer »

Kallelse

Skicka kallelsen till mötet via epost och SMS till deltagarna. Deltagarna kan också logga in och ta del av dagordningen och handlingarna till de olika mötespunkterna. Kör på datorn, plattan eller telefonen.


Läs mer »

Protokoll

Mötessekreteraren protokollför mötet i realtid på sin dator. Protokollet signeras och justeras sedan elektroniskt med Bank-ID av sekreteraren och justeringsmannen.


Läs mer »

Anmälan

Deltagarna anmäler sig på telefonen eller datorn. Möten kan vara privata där bara medlemmar kan anmäla sig, eller publika som är öppna för alla att anmäla sig.


Läs mer »

Dokument

Ladda upp dokument till de olika mötespunkterna. Deltagarna kan läsa dessa från dagordningen.


Votering

Vid voteringar kan deltagarna använda sina telefoner för att rösta. Rösträkning sker automatiskt.


Läs mer »

Läs vår guide för styrelsearbete