En mötespunkt inleds vanligen med att ordförande eller någon annan deltagare gör en föredragning av mötet. Därefter följer en diskussion av mötespunkten. Under eller efter diskussionen gör de mötesdeltagarna med rösträtt olika yrkanden på beslut, t.ex att bifalla det i agendan förberedda förslaget. Om det finns flera yrkanden till beslut måste mötesdeltagarna rösta om vilket yrkande som skall bli beslutet. Vanligen görs detta genom acklamation, dvs muntlig röstning där ordföranden avgör vilket beslut som har störst stöd. Vid tveksammet angående vilket yrkande som har störst stöd kan votering begäras. Då skall var och en av deltagarna med rösträtt i tur och ordning avge sin röst. Rösterna räknas sedan för att avgöra vilket yrkande som vann störst stöd.

I Digitala Protokoll ger votering genom att mötesdeltagarna på telefonen, surfplattan eller datorn trycker på det yrkande som de röstar på. Endast ordinarie deltagare kan votera. Det yrkande som får störst antal röster blir sedan automatiskt registrerat som beslut.