Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde. Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justeringspersoner. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande. Justering görs genom att sekreterare och justeringsmän signerar protokollet.

Möteprotokoll måste också arkiveras på ett tillförlitligt sätt och kan vid senare tillfälle begäras ut av t.ex revisorer och ägare.

I Digitala Protokoll kan protokollet föras under mötet i webbapplikationen. Protkollföraren kan protkollföra diskussionen om så önskas. Sedan registreras de yrkanden som gjorts. När beslutet är fattat markeras vilket yrkande som blev beslutat. Om votering genomförs registreras beslutet automatiskt utifrån voteringsresultatet.

I Digitala Protkoll finns möjlighet att markera vilka av de inbjudna deltagarna som närvarat på mötet. Närvarolistan kommer sedan automatiskt med på protokollet. I närvarolistan framgår också vilka som är ordinarie deltagare med rösträtt samt ersättare och adjungerade utan rösträtt.

Efter att protokollföringen är klar kan protkollet skickas till Kivra för signering. Det går också att ladda upp ett färdigskrivet protkoll i Word- eller PDF-format.