Årsavgift
Betalas i förskott per kvartal
300 kr
Avgift per möte
Betalas i efterskott per kvartal
10 kr
Avgift per signering
Betalas i efterskott per kvartal
5 kr