I Digitala Protokoll kan inbjudna deltagare registrera huruvida de avser att delta på ett möte eller inte. Det går också att ange ett skäl för eventuellt förhinder. I möteskallelsen finns en länk till mötet vilket innebär att de snabbt och enkelt kan göra sin anmälan efter att de mottagit kallelsen. Mötesarrangören har sedan en överblick över vilka av de inbjudna deltagarna som avser att närvara.

I Digitala Protokoll finns även möjlighet för icke inbjudna deltagare att anmäla sig, om man markerar mötet som publikt. Mötesarrangören kan då t.ex lägga ut länken till mötet på sin egen hemsida på webben eller något socialt nätverk. Vid anmälan till publika möten kan deltagarna registrera sig utan inloggning. De anger då namn och epost-adress.