Digitalisera era möten


Hantera digitala protokoll gratis för föreningen, bolagsstyrelsen eller bostadsrättsföreningen. Elektronisk protokollsignering med Bank-ID.


Registrera gratis »

  Dagordning

Skapa dagordningen för mötet. Använd en mall för att skapa dagordningen så slipper ni göra jobbet från början varje gång.

  Kallelse

Skicka kallelsen till mötet via epost och SMS till deltagarna. Deltagarna kan också logga in och ta del av dagordningen och handlingarna till de olika mötespunkterna. Kör på datorn, plattan eller telefonen.

  Protokoll

Mötessekreteraren protokollför mötet i realtid på sin dator. Protokollet signeras och justeras sedan elektroniskt med Bank-ID av sekreteraren och justeringsmannen.

  Dokument

Ladda upp dokument till de olika mötespunkterna. Deltagarna kan läsa dessa från dagordningen.

  Votering

Vid voteringar kan deltagarna använda sina telefoner för att rösta.